ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 23 Σεπτεμβρίου 2014!ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 38725
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430-383
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2014.
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 446/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 4η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
3ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 442/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 443/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
5ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 444/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό και διατήρηση του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2015».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
6ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 445/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Τέλη διέλευσης και Τέλη χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
7ο
Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) € για τη συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνηση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2014 – 2015.
κ. Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κων/να
Πρόεδρος
Ο.Κ.Π.Α.
8ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2014.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
9ο
Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το διοικητικό συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ»
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
10ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τη ρεφλεξιολογία στο Άλσος Βεΐκου.
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
11ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης «Γλώσσες και Διαφορετικότητα»
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
12ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
13ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Δράση στους δρόμους».
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
14ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης – ομιλίας «Μύθοι και αλή-θειες για τα αντιβιοτικά στο «ΚΑΜΙΝΙ».
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
15ο
Έγκριση διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων «κατ΄ οίκον» σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο.
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
16ο
Έγκριση δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώ-χειας στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
17ο
Ανάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, της διαδικασίας νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κτιρίων και εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στο Άλσος Βεΐκου.
 κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
18ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων οδού Χαρ. Τρικούπη.
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
19ο
Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: Αντιμετώπιση ε-πειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
20ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κατσίκα Λουκίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
21ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Σκούντζου Ανδρέα επί της οδού Α-φαίας 22.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
22ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέ-ντος, για το ακίνητο της κ. Γεωργιτσοπούλου Ευγενίας επί της οδού Σκύρου 14.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
23ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέ-ντος, για το ακίνητο του κ. Μπουρτσουκλή Θεόδωρου επί της οδού Ολυμπίας 6.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
24ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής του κ. Γαστουνιώτη Χρήστου.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
25ο
Διαγραφή χρεώσεων της Κ. ΡΑΠΤΗΣ – Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Πασσώβ 39.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
26ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σταματέλου Γεώργιου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Φυγαλείας 20.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
27ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Προεστάκη Ελένη (υποβληθέν αίτημα του κ. Προεστάκη Κωνσταντίνου) από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Ωρωπού 152.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
28ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
29ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
30ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
31ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝΑ – ΧΡΗ-ΣΤΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
32ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
33ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
34ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΜΠΡΑΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
35ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας REALCARRENTAL, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
36ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΛΥΓΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
37ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
38ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
39ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
40ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
                                                                                                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ
                                                                                                                            
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια