Ερώτηση του Κινήματος Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης "Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ" προς Στουρνάρα, για την αποζημίωση των φυσικών προσώπων που αποταμίευσαν τα χρήματά τους σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κάνιγγος 27, 10682 , Αθήνα
τ. 211 8001774, φ. 211 8001775
info@fpoed-members.gr
www.fpoed.gr

                                                                                                  Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Ερώτηση του Κινήματος Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης "Κίνημα  ΥΠΕΡΒΑΣΗ" προς Στουρνάρα, για την αποζημίωση των φυσικών προσώπων που αποταμίευσαν τα χρήματά τους σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

 Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, με την οποία ζητούν απο την κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές αλλά και προγραμματικές δεσμεύσεις της για την αποκατάσταση της ζημίας των Φυσικών Προσώπων-Αποταμιευτών ΟΕΔ, που εντάχθηκαν βίαια, παράνομα και καταχρηστικά στο PSI+, υπέβαλαν οι βουλευτές του "Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ", καθώς, όπως επισημαίνουν, οι 15.000 οικογένειες των μικροομολογιούχων εκτός από τα δεινά της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας, της φορολογικής επιδρομής στην κινητή και ακίνητη περιουσία τους και της απώλειας των εισοδημάτων που υφίστανται, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, βίωσαν επιπροσθέτως το κούρεμα των αποταμιεύσεών τους και απώλεσαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, εξ’ αιτίας της καταλήστευσης που υπέστησαν, εμπιστευόμενοι την Ελληνική Πολιτεία και το Ελληνικό Δημόσιο.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές, ζητούν επίσης απο την Κυβέρνηση, να συμπεριλάβει τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ στις φορολογικές ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΕΦ), παρέχοντας τους τουλάχιστον τη νομοθετική δυνατότητα να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το PSI+ με τις μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως αντίστοιχα, κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η ίδια δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα, προκειμένου τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ να εμφανίσουν την ανωτέρω ζημία στις Φορολογικές τους Δηλώσεις ως Πιστωτικό Φορολογικό Υπόλοιπο, μέχρις ότου δοθεί οριστική λύση στο μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

Οι βουλευτές αναφέρουν πως οι Πολίτες αυτοί, ζημιώθηκαν ανεπανόρθωτα αφού, σήμερα, μετά το PSI+ και εξ’ αιτίας αυτού, αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις ατομικές, οικογενειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές τους υποχρεώσεις ενώ, ταυτόχρονα, εξ’ αιτίας όλων των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, η υγεία πολλών εξ’ αυτών έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία και ανήκεστο βλάβη και, το τραγικότερο όλων, έχουν χαθεί ακόμα και ανθρώπινες ζωές.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών του "Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ"  προς τον κ. Στουρνάρα:


"Με τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου Φυσικών Προσώπων, Καταθετών–Αποταμιευτών ΟΕΔ και του Κινήματος Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης με την επωνυμία «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ», επισημαίνεται ότι:

1. Πλησιάζουν ήδη δύο χρόνια από την ημερομηνία που η Κυβέρνηση Παπαδήμου προξένησε, με την εφαρμογή του PSI+, την επιλεκτική και σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή χιλιάδων Ελλήνων Πολιτών, Φυσικών Προσώπων, που είχαν τοποθετήσει τις αποταμιεύσεις τους σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, πειθόμενοι από τις πανηγυρικές διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων της για την βέβαιη, αδιαμφισβήτητη και ασφαλή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και των Ομολόγων που αυτό εκδίδει για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, καθώς και από τις παροτρύνσεις και τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ), προς το Αποταμιευτικό Κοινό – Φυσικά Πρόσωπα.

2. Τα Φυσικά Πρόσωπα–Αποταμιευτές ΟΕΔ, δεν είναι Θεσμικοί Επενδυτές, Τράπεζες, Επενδυτικά ή Κερδοσκοπικά Κεφάλαια, Αμοιβαία Κεφάλαια, Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων ή Ασφαλιστικοί Φορείς και Οργανισμοί, δηλαδή δεν είναι και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως επενδυτές.

Αντιθέτως, τα φυσικά αυτά πρόσωπα είναι

3. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ, Πολίτες της καθημερινότητας, μεταξύ των οποίων πολλοί συνταξιούχοι και μετανάστες που εμπιστεύονται τις αποταμιεύσεις, τις καταθέσεις και το εφάπαξ των γηρατειών τους στο μέχρι το PSI+ φερόμενο ως «μοναδικό ασφαλές αποταμιευτικό καταφύγιο» των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Οι Πολίτες αυτοί, μετά την ανήθικη πράξη της εξαπάτησης και καταλήστευσής τους από την Ελληνική Πολιτεία, ζημιώθηκαν ανεπανόρθωτα αφού, σήμερα, μετά το PSI+ και εξ’ αιτίας αυτού, αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις ατομικές, οικογενειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές τους υποχρεώσεις ενώ, ταυτόχρονα, εξ’ αιτίας όλων των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, η υγεία πολλών εξ’ αυτών έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία και ανήκεστο βλάβη και, το τραγικότερο όλων, έχουν χαθεί ακόμα και ανθρώπινες ζωές.
Επειδή, με βάση το συνδυασμό και τη σύνθεση των προτάσεων για την επίλυση του μείζονος αυτού κοινωνικού ζητήματος, όπως αυτές διατυπώνονται από το Σωματείο Φυσικών Προσώπων, Καταθετών – Αποταμιευτών ΟΕΔ και το Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης με την επωνυμία «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ», αποδεικνύεται πέρα πάσης αμφιβολίας:

- Ότι, οι τιμές των νέων ομολόγων που εκδόθηκαν για τις ανάγκες εφαρμογής του «PSI+» ήταν εξαιρετικά χαμηλές.
- Ότι, τα Φυσικά Πρόσωπα- Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ., κατέχουν συνολικά ποσοστό μικρότερο από το 1% του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους.
- Ότι, τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, δεν διαθέτουν το προνόμιο των τραπεζών να ανακεφαλαιοποιούνται με χρέωση των φορολογουμένων, ούτε των θεσμικών επενδυτών, που με τη διασπορά των επενδύσεων τους επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων τους.
- Ότι, τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά των «CDS» για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο επέλευσης πιστωτικού γεγονότος στα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
- Ότι, στα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Πολιτείας, δεν παρέχεται ακόμη μέχρι σήμερα η νομοθετική δυνατότητα και η αντίστοιχη φορολογική διευκόλυνση να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το PSI+ με μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως αντίστοιχα παρέχεται στα νομικά πρόσωπα, με τη δυνατότητα που τους χορηγήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το PSI+, με τις μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.
- Ότι, τα χρήματα με τα οποία τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, έχουν αγοράσει Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι οι αποταμιεύσεις από το οικογενειακό τους εισόδημα ενώ, τις περισσότερες φορές, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα είναι συνταξιούχοι και άτομα τρίτης ηλικίας, για τα οποία είναι αδιανόητη η λύση της αντικατάστασης με κουρεμένα ομολόγα διάρκειας 30 ετών, αφού αυτή υπερβαίνει, εκτός από τα όρια της νομιμότητας και της ηθικής, ακόμη και το προσδόκιμο της βιολογικής τους ζωής.
- Ότι, είναι κατάφωρα άδικο τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, να μπαίνουν ίδια κατηγορία και να αντιμετωπίζονται από την Ελληνική Πολιτεία με δυσμενέστερους οικονομικούς και φορολογικούς όρους σε σχέση με τις τράπεζες, τους θεσμικούς επενδυτές και τα λοιπά νομικά πρόσωπα.
- Ότι, τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, επειδή κατά τα ανωτέρω, δεν είναι και δεν μπορούν να εκληφθούν ως επενδυτές αλλά, αντιθέτως, είναι αποταμιευτές, πρέπει να τύχουν από την Ελληνική Πολιτεία νομοθετικής μεταχείρισης ανάλογης και αντίστοιχης με αυτή των κατόχων, των δικαιούχων και συνδικαιούχων τραπεζικών βιβλιαρίων καταθέσεων ταμιευτηρίου, αφού και αυτοί είναι επίσης αποταμιευτές, προκειμένου για αξίες Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έως το ποσό των 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ, αυτά να αποπληρωθούν, κατ’ αναλογία με τις καταθέσεις των βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, στην καθορισμένη ημερομηνία ωρίμανσης και στην τιμή κτήσης τους, αφού δεν είναι σε καμία περίπτωση δίκαιο και εύλογο, η εγγύηση της Ελληνικής Πολιτείας προς τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, να υπολείπεται της αντίστοιχης εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, που ανέρχεται επίσης στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και ότι, για αξίες ομολόγων μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ, να είναι δυνατή η ανταλλαγή των νέων ομολόγων, καθώς και των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που κατέχουν μετά το PSI+ τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, με νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, διάρκειας έως 10 ετών, ανάλογα με την ηλικία του κατόχου-ομολογιούχου.

Ερωτάται ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Προτίθεται επιτέλους η Κυβέρνηση να δώσει την ενδεδειγμένη λύση στο μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα που, εκτός από τη ζημία και τα προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που δημιούργησε στις οικογένειες των Φυσικών Προσώπων-Αποταμιευτών Ο.Ε.Δ, υπονομεύει το ίδιο το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου και των Ομολόγων αυτού, την αξιοπιστία της Εθνικής μας Οικονομίας προς τους ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα δανειστές της, τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης του Δημοσίου Χρέους από τους εσωτερικούς πόρους των Αποταμιεύσεων του Ελληνικού Λαού, των Ελλήνων Μεταναστών, του Απόδημου Ελληνισμού, της Ομογένειας και της Διασποράς, καθώς και την υπονόμευση, εξαιτίας όλων των ανωτέρω, της δυνατότητας εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους;

2. Προτίθεται επιτέλους η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη ζημία που υπέστησαν τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ;

3.Προτίθεται επιτέλους η Κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές αλλά και προγραμματικές δεσμεύσεις της για την αποκατάσταση της ζημίας των Φυσικών Προσώπων-Αποταμιευτών ΟΕΔ, που εντάχθηκαν βίαια, παράνομα και καταχρηστικά, χωρίς ούτε να ερωτηθούν ή έστω να ενημερωθούν, στο PSI+ και να σταματήσει να προκαλεί τις 15.000 οικογένειές τους, οι οποίες, εκτός από τα δεινά της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας, της φορολογικής επιδρομής στην κινητή και ακίνητη περιουσία τους και της απώλειας των εισοδημάτων που υφίστανται, όπως και οι υπόλοιποι Πολίτες, βίωσαν επιπροσθέτως το κούρεμα των αποταμιεύσεών τους και απώλεσαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, εξ’ αιτίας της καταλήστευσης που υπέστησαν, εμπιστευόμενοι την Ελληνική Πολιτεία και το Ελληνικό Δημόσιο;

4.Προτίθεται επί τέλους η Κυβέρνηση να συμπεριλάβει τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ στις φορολογικές ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΕΦ), παρέχοντας τους τουλάχιστον τη νομοθετική δυνατότητα να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το PSI+ με τις μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως αντίστοιχα, κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η ίδια δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα, προκειμένου τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ να εμφανίσουν την ανωτέρω ζημία στις Φορολογικές τους Δηλώσεις ως Πιστωτικό Φορολογικό Υπόλοιπο, μέχρις ότου δοθεί οριστική λύση στο μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Νικόλαος Σταυρογιάννης
Ιωάννης Κουράκος
Παρίσης Μουτσινάς
Θεόδωρος Παραστατίδης
Οδυσσέας Βουδούρης
Χρήστος Αηδόνης
Δημήτριος Ανδρουλάκης
Νικόλαος Νικολόπουλος
Μάρκος Μπόλαρης
Γεώργιος Κασαπίδης

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ  

Αντώνης Τζιαμτζής
Υπεύθυνος Τύπου Συλλόγου Φυσικών Προσώπων
Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου
τηλ : 6931147173

email : oedpress@gmail.com 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια