Ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» έρχεται ΓΑΛΑΤΣΙ!!!Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Οδυσσέας


Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα[1].
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.

To Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε 4 επίπεδα[2].  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο κατόπιν αξιολόγησης του επιπέδου ελληνομάθειας, με χρήση κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων». Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας (επιπέδου Α2), απαραίτητο για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, από τους υπηκόους τρίτων χωρών[3].
Τα τμήματα δύναται να λειτουργήσουν πρωινές ή απογευματινές ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα, και τα μαθήματα διαρκούν τρεις (3) ώρες και θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες του Δήμου Γαλατσίου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο (φωτοτυπία),
2) Άδεια διαμονής (για υπηκόους τρίτων χωρών) (φωτοτυπία).
Επικοινωνία: 213 131 4625, 213 131 4627
E-mailodysseas@ein.gr


[1] Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
[2] Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).
“Education of immigrants on the Greek language, Greek history and
 Greek culture – Odysseus»

The Social Service of the Municipality of Galatsi invites interested parties to apply to the  - Odysseus Program, which has to do with the “Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek culture” and it addresses EU citizens and third country nationals who live in Greece and are at least 16 years old[1].
The main aim is that learners will acquire the language skills as well as the social and cross-cultural capabilities which are necessary for the social integration and active participation of themselves and their families.

Lessons are free of charge.

The educational program offers the following levels: A1 (125 hours), A2 (175 hours), B1 (185 hours) and B1 with emphasis on speaking skills (195 hours).The candidates have the opportunity to participate in the examination of the Certificate of Attainment in Greek.
The lessons will take place at the Municipality of Galatsi, 2 or 3 times a week, about 3 hours each lesson.
Required documents:
1) Identity Card or Passport (photocopy)
2) Residence permit (for citizens of third countries) (photocopy).
Info: 213131 4592, 213131 4580, 213 131 4577
email: odysseas@ein.gr                          


[1]The program is co - financed by Greece and the European Union in the context of the Operational Program “Education and Lifelong learning” of the Ministry of Education, Religious Affairs, Culture and Sports.
 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια