ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 10 Ιουλίου - Απολυτίκιο Αγίων Σαράντα Πέντε Μαρτύρων


10 Ιουλίου 2014
Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.Στρατὸς θεοσύλεκτος, παρεμβολὴ ἱερά, νομίμως ἀθλήσαντες ὑπὲρ τῆς δόξης Χριστοῦ, ἐν Πνεύματι ὤφθητε, Μάρτυρες τοῦ Κυρίου, Τεσσαράκοντα πέντε, λύσαντες δι' ἀγώνων, τὴν πολύθεον πλάνην διὸ ἠμῶν τοὺς ἀγῶνας, πάντες δοξάζομεν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια