1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δοκιμίου & Δημοσιογραφικού Άρθρου1. Η έντυπη «Εφημερίδα Ελεύθερη Άποψη Γαλατσίου» προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δοκιμίου & Δημοσιογραφικού Άρθρου. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες από 18 ετών και άνω.

2. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι: 
α. Δοκίμιο με ελεύθερο θέμα.
β. Δημοσιογραφικό άρθρο με ελεύθερο θέμα.

3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος είτε στη μία είτε και στις δύο κατηγορίες, με ένα έργο για κάθε κατηγορία.

4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τα έργα τους θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να έχουν τις εξής προδιαγραφές-κανόνες:
α. Στην κατηγορία ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ. Το δοκίμιο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3.500 λέξεις.
β. Στην κατηγορία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ. Το άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 1.000 λέξεις.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προδιαγραφές-κανόνες που έχουμε θέσει στην παράγραφο 4, θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά ως προς τα όρια των λέξεων. Έργα που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες και ξεπερνούν το όριο των λέξεων, τότε θ' ακυρώνονται και δεν θα διαγωνίζονται. 

6. Τα έργα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο.

7. Τα έργα πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο word μόνο μέσω email στο: elapopsigalatsiou@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ» και την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία συμμετέχουν. Επίσης, να επισυνάψετε ένα δεύτερο αρχείο word, με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου).

8. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

9. Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά τους τον Οκτώβριο του 2024.

10. Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν στους διακριθέντες: Βραβεία, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις. 

11. Με την αποστολή του έργου, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πως το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού και αποδέχεται την απόφαση της κριτικής επιτροπής, η οποία είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
 
12. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Θα εκδοθεί ανθολογία του διαγωνισμού στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα που θα διακριθούν.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια