Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024
Ο Δήμος Γαλατσίου υπενθυμίζει ότι με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2024 , οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων οφείλουν να αποψιλώνουν τα οικόπεδά τους προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται τακτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου 2024 έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 20/2023 (ΦΕΚ 2549Β΄/2023), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των παραπάνω περιπτώσεων

σε  εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα

Έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να προβούν στις ιδιοκτησίες τους στις παρακάτω εργασίες.

Κοπή και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων κλαδιών και δέντρων καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσματα.

Απομάκρυνση της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στο έδαφος.

Κοπή και απομάκρυνση των κλαδιών της βάσης των δέντρων, ώστε να αυξηθεί το ύψος της κόμης από το έδαφος ανάλογα με είδος και την ηλικία του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης που καλύπτει το έδαφος.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καύσιμων, αναφλέξιμων, εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά των παραπάνω υλικών. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου σε αυτούς από τον οικείο Δήμο, πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ. Σε περίπτωση που μετα την κοινοποίηση του ανωτέρω προστίμου ο ιδιοκτήτης δεν προβεί στον καθαρισμό του οικοπέδου του, επιβάλλεται και η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και της απομάκρυνσης των υλικών από τον Δήμο Γαλατσίου.

Ο Δήμος Γαλατσίου αναμένει την ανταπόκριση των ιδιοκτητών, καθώς ο καθαρισμός των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων συμβάλλει τα μέγιστα στην ασφάλεια της υγείας, της ζωής και της περιουσίας όλων των κατοίκων.

Για πληροφορίες οι Δημότες μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα: 2132055335-336-440

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια