Πρόσληψη νέων έως 30 ετών με μισθούς «καλυμμένους» από το κράτος – Όλες οι λεπτομέρειες


Νέους έως 30 ετών με μισθό που θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το Κράτος θα έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν χιλιάδες επιχειρήσεις: Για διάστημα 7 μηνών οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν υπαλλήλους οι αποδοχές των οποίων θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σχετικό πρόγραμμα «τρέχει» και όσοι θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα «απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους 18-30 ετών», με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λήγει την προσεχή Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου.
Τι αποδοχές καλύπτει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα, διάρκειας 7 μηνών, έχει προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ και μέσω αυτού ο στόχος είναι να αναβαθμιστούν τα προσόντα 10.000 νέων, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει η εκτίμηση πως οι νέοι οι οποίοι θα προσληφθούν θα λάβουν τα κατάλληλα εφόδια και θα προετοιμαστούν καταλλήλως προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) καταβάλλει στους ωφελούμενους (δηλαδή στους νέους οι οποίοι θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα) μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Μέχρι πόσους επιδοτούμενους υπαλλήλους μπορεί να προσλάβει κάθε επιχείρηση  
Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελούμενων
3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXISnet μέσω:

α) της πλατφόρμας e-Services της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

β) gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Τα βήματα είναι απλά:

Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση και προσδιορίζει τα προσόντα της θέσης
Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/programmata-apasholisis-hrimatodotoumena-apo-to-tamio-anakampsis

Πηγή: enikonomia.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια