ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοιού
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοιού
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 55/11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού», η προθεσμία της παρ. 2 του αρθρ. 51 του N. 4647/2019 Α 204
(Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020). Παρατείνεται από την λήξη της έως τις 30-06-2020
Παρακαλούνται οι πολίτες να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες φυσικές συναλλαγές τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, δύναται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών από την ηλεκτρονική διεύθυνση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια