Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2018 την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
Eιρ. Καρούση
Τηλέφωνο
:
2132055374
FAX
:
210.2918.120
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ  04 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ.: 23242
Βαθμός προτ/τας

              Π Ρ Ο Σ
        
Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γαλατσίου

ΓΑΛΑΤΣΙ  04 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ.: 23242
                                                            
                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2018) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους ) στις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:30 μ.μ., με θέματα:          

  1. «Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019» 

  1. «Yποβολή προτάσεων για την Κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 76, παρ. 3 του Ν.3852/2010)» 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 15 Οκτωβρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.


Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.galatsi.gov.gr όπου και έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση καθώς και το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.


                                                                                 Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Eπιτροπής  Διαβούλευσης                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια