9/9/2016 - ΔΩΡΕΑΝ Φροντιστήριο από το Δήμο Γαλατσίου για όλους τους ΜΑΘΗΤΕΣ!
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ο Δήμος Γαλατσίου, ενόψει της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και το σύνολο των συνδημοτών μας, σχεδίασε τη λειτουργία προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας αποκλειστικά για μαθητές ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των τριών τάξεων του Λυκείου, καθώς επίσης επεκτάθηκε και σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Τα μαθήματα που διδάσκονται για την  Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού είναι τα παρακάτω: Έκθεση, Μαθηματικά, Αγγλικά.
Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας και κατεύθυνσης όπου είναι τα κάτωθι : Έκθεση, Αρχαία- Αντιγόνη, Ιστορία, Λατινικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Λογοτεχνία , Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και ξένη γλώσσα Αγγλικά.
Το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου, προσκαλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της σχολικής περιόδου 2016-2017.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-2143415 και 210-2143433.

Όσοι μαθητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα δωρεάν μαθήματα μπορούν επίσης να καλούν στα ανωτέρω τηλέφωνα για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια