5/9/2016 - Οριστικά αποτελέσματα παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ στο Δήμο Γαλατσίου
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ - Δείτε εδώ οδηγίες εγγραφής με το voucher στο γραφείο του Νομικού Προσώπου στο Δήμο ΓαλατσίουΑνακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη χρονιά 2016-2017.
Δείτε στο παρακάτω link τους οριστικούς πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher).

ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι από 24/08/2016 αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τους ωφελούμενους στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2016-2017.
Για την εγγραφή των τέκνων των ωφελούμενων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου, οι κάτοχοι voucher πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένο το voucherμαζί με την εξουσιοδότηση (από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ) στο γραφείο του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2) έως και 31/08/2016.
Τηλ. επικοινωνίας:2132055387
                                                                                                        
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια