8/1/2016 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκτακτη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από το Δήμο Γαλατσίου!


Πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου

O Δήμος Γαλατσίου, στo πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, εφαρμόζει το πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με την μορφή διατακτικών – επιταγών, για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και διαβίωσης από Super Market, για τους οικονομικά ασθενείς κατοίκους του Δήμου μας.
Κύριο μέλημά μας, είναι η - μετά από αξιολόγηση- δίκαιη παροχή, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποί μας να μπορούν να βοηθηθούν, εφόσον το επιτρέπουν τόσο τα οικονομικά του Δήμου μας, όσο και οι νέες ρυθμίσεις και οι εγκύκλιοι που επιβάλλει ο νέος Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των δικαιούχων καθορίζονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με αριθμό 400/2015, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης.
Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Διατακτικών ΔΕΝ μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αντιστρόφως.
 
1) Οικονομικά κριτήρια :  
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα και με τα μέλη της οικογένειας):
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
1 άτομο
Έως 5.000€
200,00€
2 άτομα
Έως 6.500€
250,00€
3 άτομα
Έως 8.000€
300,00€
4 άτομα
Έως 9.500€
350,00€
5 άτομα
Έως 11.000€
400,00€
6 άτομα και άνω
Έως 13.000€
450,00€
 
 2) Κοινωνικά κριτήρια :
(εξετάζονται παράλληλα με την οικονομική κατάσταση παράγοντες όπως):
  • Ηλικία (ανήλικα, εξαρτώμενα τέκνα, ηλικιωμένος μη αυτοεξυπηρετούμενος)
  • Κατοικία (ιδιοκατοίκηση, ενοίκιο- δάνειο, φιλοξενία, άστεγος)
  • Ασφάλεια (ασφαλισμένος, ανασφάλιστος)
  • Ανεργία
  • Ευπαθείς ομάδες,( Μονογονεϊκή οικογένεια, Μετανάστες, τοξικοεξαρτώμενοι, υπερήλικες μη αυτοεξυπηρετούμενοι)
  • Υγεία (ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
  • Ανήλικα και προστατευόμενα τέκνα
 
3) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα :
□ Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
□ Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για τους Έλληνες
  και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο)
□ Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας σε ισχύ (1ης σελίδας)
□ Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, καθώς και το Ε9
□ Κάρτα Ανεργίας ανανεωμένη
□ Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε
    περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε
    περίπτωση λήξης.
□ Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ
□ Διαζευκτήριο (σε περίπτωση διαζυγίου)
□ Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση
   Διάστασης (εκτός αν φαίνεται στην διορθωμένη ατομική φορολογική δήλωση)
□ Μισθωτήριο ενοικίου ανανεωμένο και επικυρωμένο από την εφορία ή σε
   περίπτωση λήξης και την τελευταία απόδειξη πληρωμής
Τονίζεται ότι ΟΛΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται και για ΟΛΑ τα συνοικούντα μέλη και οι αιτήσεις ξεκινούν από 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως και τις 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.
Πληροφορίες στην κα Νανούρη Κατερίνα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Γ. Βάσσου 5 & Αγ. Γλυκερίας 22 Τηλ.: 210.2143.376 – 210.2222.011


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια