5/10/2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ!

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι 2/10/2015
Αρ.Πρωτ. 31161
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ :
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση :
Ιπποκράτους 2 & Αρχιμήδους 
Ταχ. Κώδ. :
111. 46
Πληροφορίες :
Π.ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
Τηλέφωνο :
213 2055340
F.A.X. :
213 2055344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015», ζητά από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουνΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη έκπτωση .
            Η εν λόγω εργασία θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι & την 16 / 10 / 2015.
            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 2 – Γαλάτσι, 2ος όροφος  – Τηλ. Επικοινωνίας 213 2055340) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι & την 16/10/2015 & θα φέρουν την ένδειξηΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015».
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια