ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 - Πως ΨΗΦΙΖΩ στο ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ;;;   Βάσει της κείμενης νομοθεσίας – του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 4023/2011 (Α ́220) – , ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του επί του τιθέμενου με το δημοψήφισμα ερωτήματος «θέτοντας, παραπλεύρως  της απάντησης που προκρίνει, σταυρό». Με βάση την παραπάνω διάταξη διευκρινίστηκε ότι «ο εκλογέας θέτει σταυρό  παραπλεύρως της  απάντησης  που προκρίνει, με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης». 
Επίσης με δεδομένο ότι στη χώρα μας διαδικασία δημοψηφίσματος διεξάγεται μετά την παρέλευση πολλών ετών – από το 1974 – και καθώς είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η εκτύπωση ενιαίου ψηφοδελτίου με τις δύο εναλλακτικές απαντήσεις επί του τιθέμενου ερωτήματος, αλλά και προς διευκόλυνση των εκλογέων, το ψηφοδέλτιο βάσει του οποίου θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, φέρει κάτω από κάθε απάντηση τετράγωνο, εντός του οποίου θα τίθεται από κάθε εκλογέα ο σταυρός με τον οποίο θα δηλώνει την προτίμησή του. Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια