ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΓαλατσίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      ΓΑΛΑΤΣΙ 13-01-2015
    Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:43
         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                                                                 
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο:  210 2143366

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
                                                                                  Πρός:
                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  15η Ιανουαρίου 2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 σε έκτακτη συνεδρίαση ,λόγω κατεπειγουσών αναγκών για την  προμήθεια τροφίμων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.  
    
  ΜΟΝΑΔΙΚΟ   ΘΕΜΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1
Λήψη απόφασης για την προμήθεια τροφίμων για κατεπείγουσες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’

Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ


Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια