ΕΚΤΑΚΤΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δήμαρχου Γαλατσίου προς Όλους τους Δημότες!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
Γαλάτσι  21/01/2015
      Αρ. Πρωτ.: 1806
              
Διεύθυνση: Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                
Γραφείο: Δημοτολογίου&Ληξιαρχείου                                   
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους           
Ταχ.Κωδ.: 11146                                                                   
Πληροφορίες: Κατσώνη Ελένη                            
Τηλ: 213-2055357                                                  
Fax: 210-2918510                                                                
                                                
 
 
      ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
 
                                                                                                     
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 & αρ.πρωτ.996/10-1-2015 οι εκλογές της 25η Ιανουαρίου θα διεξαχθούν  με βάση τους Εκλογικούς   Καταλόγους της Ε΄ Αναθεώρησης 2014 οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μεταβολές & εγγραφές Δημοτών και Ετεροδημοτών που έχουν συντελεστεί εως την  31/10/2014 .
 
 
                                     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΧΟΥΝ
-         Όλοι όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/1996.
-         Εξαιρούνται όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω Αμετάκλητης Ποινικής Καταδίκης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 26/2012
 
                 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  
                      Σύμφωνα με την παρ.2 αρ.117 Π.Δ. 26/2012
1) Αυτοί που έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους.
2)  Όσοι βρίσκονται στο Εξωτερικό.
3) Οι Εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς καταλόγους Ετεροδημοτών ,αλλά δε κατέστη δυνατή η σύσταση εκλογικού τμήματος λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού 40 τουλάχιστον ατόμων εκλογέων της ίδιας Εκλογικής Περιφέρειας. 
 
 
 
                                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                  
                                                                                                                           ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια