ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Συνεδριάζει Εκτάκτως το Δ.Σ. Γαλατσίου!

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417 430383
 
 Γαλάτσι 25-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: 46909
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα14:00 μ.μ.,λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης να προβεί άμεσα ο Δήμος στις απαραίτητες διαδικασίες και την λήψη αποφάσεων για την έκδοση διακήρυξης που αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,σε έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό 
(Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
 
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                                                
                   
                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια