ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 9 Ιουλίου - Απολυτίκιο Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος


9 Ιουλίου 2014
Άγιος Παγκράτιος Ιερομάρτυρας 
επίσκοπος Ταυρομενίας


Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.


Κράτος ἔνθεον ἠμφιεσμένος ἐκ τῆς χάριτος τοῦ κορυφαίου ἀποστόλων ζηλωτὴς ἐχρημάτισας· καὶ ταῖς ῥοαῖς τῶν αἱμάτων, Παγκράτιε, τὴν ἱερὰν διπλοῒδα ἐφοίνιξας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια