ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 7 Ιουλίου - Απολυτίκιο Αγίας Κυριακής η Μεγαλομάρτυς


7 Ιουλίου 2014
Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς


Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.


Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια