ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 4 Ιουλίου - Απολυτίκιο Άγιου Υάκινθου ο Κουβικουλάριος (Θαλαμηπόλος)


4 Ιουλίου 2014
Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης


Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.


Τοῦ Δαβίδ τήν κινύραν Πάτερ μιμούμενος, ἐν Ἐκκλησία Ὁσίων προσάδεις ἄσμα καινόν, ὡς σοφός ὑφηγητής τοῦ θείου Πνεύματος, σύ γάρ ἐβρόντησας ἡμῖν, τάς τῆς χάριτος ὠδάς, καί λόγον δικαιοσύνης, Ἀνδρέα Πατέρων κλέος, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια