ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 2 Ιουλίου - Απολυτίκιο Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου!


2 Ιουλίου 2014
Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της ΘεοτόκουἮχος γ’. Θείας πίστεως.


Θεῖον ἔνδυμα, τῶν οίκτιρμῶν σου, καὶ ἱμάτιον ἀθανασίας, τὴν ἁγίαν σου Ἐσθῆτα καὶ ἄφθαρτον, τῇ κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ σύναψιν. Ὅθεν Ἄχραντε, τὴν θείαν αὐτῆς κατάθεσιν, τιμῶντες εὐσεβῶς σὲ μεγαλύνομεν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια