Δευτέρα 19/5/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


19 Μαΐου 2014
Άγιοι Πατρίκιος επίσκοπος Προύσας, Ακάκιος, 
Μένανδρος και Πολύαινος

Ἦχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.Τετράς θεοφόρητος, Ἱεραρχῶν ἱερῶν, Τριάδα τὴν ἂκτιστον, κατ’ ἐναντίον ἐχθρῶν, πανσόφως ἐκήρυξε, Πατρίκιος ὁ τῆς Προύσης, θεηγόρος ποιμάντωρ, Ἀκάκιος σὺν Μενάνδρῳ, καὶ Πολύαινος ἃμα· διὸ καὶ ὡς ἀθλήσαντες, δόξης ἠξιώθησαν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια