Ορθόδοξος Συναξαριστής Μεγάλης Τετάρτης 16 Απριλίου 2014!
  Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014,τιμούμε την μνήμη των εξής Αγίων: Ἀγάπη, Εἰρήνη καὶ Χιονὶα οἱ Μάρτυρες ,  Μεγάλη Τετάρτη ,  Φήλικας, Ἰανουάριος, Σεπτεμίνος καὶ Φουρτουνάτος οἱ Μάρτυρες ,  Λεωνίδης, Βασίλισσα, Γαλήνη ἢ Γαληνή, Θεοδώρα, Καλλίδα, Νίκη, Νουνεχία καὶ Χάρισσα οἱ Μάρτυρες ,  Εἰρήνη ἡ Παρθενομάρτυς ,  Ἀγάθων, Εὐτυχία, Κασία καὶ Φιλίππα οἱ Ὁμολογητές ,  Ἰωάννης ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός ,  Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Βουρλιώτης ,  Χριστόφορος ὁ Ὁσιομάρτυρας ,  Χριστόδουλος καὶ Ἀναστασία οἱ Νεομάρτυρες ,  Θεοδώρα – Βάσσα ἡ πριγκίπισσα ,  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεθσημανῆ ἐν Ρωσίᾳ ,  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ταμπὼφ ἐν Ρωσίᾳ ,  Ἀμβρόσιος ὁ Ὁμολογητής Πατριάρχης Γεωργίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια