Τρίτη 4/3/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


4 Μαρτίου 2014
Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης


Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χριστώ εκ νεότητος, ακολούθησας πιστώς, ζωήν την ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς. Γεράσιμε Όσιε. συ γαρ εν Ιορδάνου, διέλαμψας τη χώρα, θήρα καθυποτάσσεις, τη στερρά σου ασκήσει. Χριστός γαρ ον εδόξασας, λαμπρος σε εθαυμάστωσε.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια