Πέμπτη 20/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


21 Φεβρουαρίου 2014
Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος 
Αντιοχείας της Μεγάλης

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας ἔμπλεως σοφίας πέλων, ὁμοούσιον Πατρὶ τὸν Λόγον ἐν τῇ συνόδῳ τῇ πρώτῃ ἐκήρυξας, καὶ διωγμοῖς ὁμιλήσας καὶ θλίψεσιν δόξης ἀρρήτου μετέσχες, Εὐστάθιε. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια