Πέμπτη 13/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


13 Φεβρουαρίου 2014
Όσιος Μαρτινιανός





Ἦχος δ’.

Τήν φλόγα τῶν πειρασμῶν, δακρύων τοῖς ὀχετοῖς, ἐναπέσβεσας Μακάριε, καί τῆς θαλάσσης τά κύματα, καί τῶν θηρῶν τά ὁρμήματα, χαλινώσας ἐκραύγαζες· Δεδοξασμένος εἶ Παντοδύναμε, πυρός καί ζάλης ὁ σώσας με.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια