Τρίτη 11/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


11 Φεβρουαρίου 2014
Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.


Φερωνύμως βλαστήσας, ὡς δένδρον εὔκαρπον, ἱεράρχα Κυρίου Βλάσιε ἔνδοξε, μαρτυρίου τοὺς καρποὺς κόσμῳ προήγαγες καὶ θαυμάτων δωρεάς ἀναβλύζεις δαψιλῶς, ὡς θεῖος ἱερομάρτυς τοῖς καταφεύγουσι πάτερ τῇ ἀντιλήψει τῆς πρεσβείας σου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια