Δευτέρα 10/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


10 Φεβρουαρίου 2014
Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.


Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια