Κυριακή 19/1/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


19 Ιανουαρίου 2014
Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός


Ήχος γ'. θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, ομολογία, μέγον εύρατο, η Εκκλησία, ζηλωτήν σε θειε Μάρκε πανεύφημε, υπερμαχούντα πατρώου φρονήματος, και καθαιρούντα του σκότους υψώματα. Όθεν άφεσιν, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τοις σε γεραίρουσι.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια