Πέμπτη 16/1/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


16 Ιανουαρίου 2014
Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και 
ενδόξου Αποστόλου Πέτρου
Ἦχος δ’.

Τήν Ῥώμην μή λιπών, πρός ἡμᾶς ἐπεδήμησας, δι᾽ ὧν ἐφόρεσας τιμίων Ἁλύσεων, τῶν Ἀποστόλων Πρωτόθρονε· ἃς ἐν πίστει προσκυνοῦντες δεόμεθα· ταῖς πρός Θεόν πρεσβείαις σου, δώρησαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια