Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση των εργασιών μηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα του κτηρίου που στεγάζει τον Ζ’ Βρεφικό και τον Β’ Παιδικό σταθμό Γαλατσίου


         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
                         Ν.Π.Δ.Δ  
.      «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
              ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Γαλάτσι   02.12.2013
Αριθ. Πρωτ.2296

Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους
ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο      : 213 2055387
FAX               : 213 2055387


ΘΕΜΑ : «Υποβολή  προσφορών για  την εκτέλεση των εργασιών  μηνιαίας συντήρησης  του ανελκυστήρα του κτηρίου που στεγάζει τον Ζ’ Βρεφικό και τον Β’ Παιδικό σταθμό Γαλατσίου.»

                                             H  Πρόεδρος του  Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ 
            «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
   Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,την εκτέλεση εργασιών μηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα του κτηρίου που στεγάζει τον Ζ’ Βρεφικό και τον Β’ Παιδικό σταθμό Γαλατσίου.
   Η μηνιαία συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ,οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών-Ανάπτυξης –Περιβάλλοντος ,Χωροταξίας & Δημοσίων έργων(ΦΕΚΒ/2604).

   Οι ενδιαφερόμενοι  αδειούχοι συντηρητές  μπορούν να καταθέτουν, σε σφραγισμένο φάκελο, τις οικονομικές προσφορές τους στο πρωτόκολλο  του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 10ς όροφος 11146 Γαλάτσι) μέχρι την Πέμπτη 05/12/2013     και ώρα 12.30.


Η   Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κιτσίνη Γεωργία

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια