Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο!

     Σήμερα, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2013, στις 20:00 μ.μ. , συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2014.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος2ο
Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, οικ. έτους 2013 (Διαβίβαση εισήγησης – απόφασης Ο.Ε. 468/2013).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος3ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος4ο
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2013.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος5ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2013.
κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου6ο
Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του  Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2012.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Δημοτική Σύμβουλος
«Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»7ο
Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Γ΄& ΣΤ΄ Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2013.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος8ο
Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 36250/25-09-2013 ένσταση της εργολήπτριας Δημοσίων έργων Λήδας – Καλλιόπης Παπαγεωργίου αναδόχου του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
9ο
Έγκριση διενέργειας έκθεσης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛ-ΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», από το Τμήμα Παιδείας, διάθεση ποσού έως 700,00 € και ψήφιση πίστωσης του ποσού.
κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και
Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου10ο
Έγκριση στήριξης και συνεργασίας από το Δήμο Γαλατσίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».
κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και
Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου
11ο
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 471/2013).
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος12ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος, Ενημέρωσης και Πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος13ο
Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας (ράμπας) επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Αναργύρων αρ. 29.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
14ο
Κοπή δένδρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 26 & Φιγαλείας , ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 56/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος15ο
Κοπή δένδρων, ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 79/2013).
κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος16ο
Μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50% της κ. Λαμπροπούλου Χρυσάφω σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3463/2006 άρθρο 202 παρ. 3.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος17ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Διαμαντόπουλου Βασίλειου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος18ο
Διαγραφή χρέωσης της RONS.A. της ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος19ο
Διαγραφή χρέωσης της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος20ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. Κατσίνα Σταυρούλα, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος21ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Μουτσοπούλου Εμμανουήλ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος22ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Δεσινιώτη Γεωργίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος23ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Δρακάτου Σπυρογιάννη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος24ο
Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων για το ακίνητο επί της οδού Χρ. Λαδά 19, του Μάνου Γεώργιου και της Μάνου Ελένης.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος25ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Αγαλιώτη Αντωνίου επί της Πάρνηθος 69.
κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια