Το Ελκεκά προειδοποιεί και συμβουλεύει!


  Τα ρούχα έχουν γίνει, συχνά, αιτίες ατυχημάτων, ειδικά πνιγμού. Πρέπει να γνωρίζουμε:

  • Δεν αγοράζουμε ενδύματα, που προορίζονται, για παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών, όταν αυτά φέρουν κορδόνια, για λειτουργική χρήση ή ως διακοσμητικά, στην περιοχή της κουκούλας ή του λαιμού. Για τα ενδύματα, με κορδόνια, που, ήδη, κατέχουμε, αφαιρούμε τα κορδόνια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με ασφαλή τρόπο.
  • Στα ενδύματα, που προορίζονται, για παιδιά ηλικίας 7-14 ετών, θα πρέπει να ελέγχουμε, πριν τα αγοράσουμε ότι αυτά δεν φέρουν κορδόνια κατασκευασμένα, από ελαστικό υλικό, και ότι το μήκος των κορδονιών, που εξέχουν, σε κάθε άκρο, δεν ξεπερνά τα 7,5 εκατοστά, στην περιοχή της κουκούλας ή του λαιμού.
  • Στην περιοχή της μέσης, το μήκος των κορδονιών, που εξέχουν, σε κάθε άκρο, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14 εκατοστά, όταν το ρούχο είναι χαλαρό.
  • Στην περιοχή των μηρών, τα παιδικά ενδύματα επιτρέπεται να έχουν μόνον εσωτερικά κορδόνια και δεν πρέπει να κρέμεται εξωτερικά κορδόνι, κάτω από τη χαμηλότερη άκρη του ενδύματος, προκειμένου να μην υπάρχει ο κίνδυνος να παγιδευτούν τα παιδιά, σε πόρτες σχολικών λεωφορείων ή σε άλλα κινούμενα αντικείμενα.
  • Ενδύματα, με μακριά μανίκια, που προορίζονται, για παιδιά ηλικίας 0-14 ετών, δεν επιτρέπεται να φέρουν κορδόνια, που να προεξέχουν, από το κάτω άκρο του μανικιού.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια