Δήμος Γαλατσίου: ξεκινάει η προσκόμιση voucher για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ο  Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ενημερώνει τους γονείς των βρεφών και νηπίων που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς,  μέσω της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ., περιόδου 2023-2024 πως και φέτος  για λόγους διευκόλυνσης των γονέων, η προσκόμιση της αξίας τοποθέτησης (voucher) θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dps@galatsi.gr .

Η κατοχύρωση των θέσεων θα γίνει με κριτήριο τη μοριοδότηση που έχει λάβει ο ωφελούμενος/η από το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων του Δήμου Γαλατσίου.

Επομένως μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ο/η αιτών/αιτούσα (νόμιμος εκπρόσωπος ωφελούμενων παιδιών) και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ που υπέβαλε την αίτηση για λήψη voucher στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ., θα πρέπει απαραιτήτως να ενεργήσει ως ακολούθως:

Από 24/08/2023  μέχρι και  27/08/2023 αποκλειστικά και μόνο ο/η αιτών/αιτούσα, αυτός που καταχώρησε την αίτηση στην ΕΕΤΑΑ AE,  αποστέλλει ηλεκτρονικά το voucher (όπως το κάνουν λήψη από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf  σαν επισυναπτόμενο αρχείο) συμπληρώνοντας:

τηλέφωνα επικοινωνίας  δικαιούχου,

ημερομηνία γέννησης του παιδιού,

διεύθυνση κατοικίας,

ταχυδρομικό κώδικα

ΔΟΥ

και μόνο ένα σταθμό επιλογής (να συνάδει με την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε στο σύστημα των αιτήσεων του Δήμου).

Διευκρινίζουμε πως βρέφη θεωρούνται τα παιδιά που στις 30/9/2023 δεν έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη.  

Μετά  την συμπλήρωση των θέσεων η υπηρεσία θα επικοινωνήσει  με εκείνους τους δικαιούχους που τα παιδιά τους θα φιλοξενηθούν στις Δομές, προκειμένου να τους προσκαλέσει για υπογραφή της σύμβασης σε προκαθορισμένο ραντεβού.

Στην περίπτωση που στο Παιδικό Τμήμα επιλογής του δικαιούχου σημειωθεί  πληρότητα θέσεων,  ενδέχεται να υπάρξει η δυνατότητα τοποθέτησης σε τμήμα με διαθέσιμες θέσεις.

Υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο σύστημα αιτήσεων του Δήμου. Ως εμπρόθεσμες αιτήσεις θεωρούνται όσες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10/05/2022 και 26/06/2023 (και ώρα 13:00), σύμφωνα με την απόφαση 40/2023 (ΑΔΑ-905ΖΟΛΙ5-ΕΔΛ)  του Δ.Σ. του ΝΠ.

Οι Προϊσταμένες των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών θα ενημερώσουν τηλεφωνικά τους γονείς για το χρόνο και τον τρόπο προσέλευσης των νηπίων/βρεφών που θα φιλοξενηθούν με βάση τη μοριοδότηση και τις διαθέσιμες θέσεις.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια