Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. «δια περιφοράς», σήμερα 19 Ιανουαρίου 2023


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e–mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 11:00, λόγω του κατεπείγοντος και της άμεσης ανάγκης τέλεσης της κηδείας, που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.


ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1ο Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος

   
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια