24/9/2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την ενημέρωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, που έχουν υποβάλει αίτημα για Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypes.gr Γ.ΓΠληθυσμού&Κοινωνικής Συνοχής/Γεν. Δ/νση Ιθαγένειας & Μεταναστευτικής Πολιτικής/πορεία φακέλλου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν άμεσα ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματός τους.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση θα μπορούν να ενημερωθούν από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης-Γραφείο Ιθαγένειας (Γρ.3) του Δήμου μας.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια