19/8/2015 - ΣΥΣΚΕΨΗ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ για το ΠΑΛΑΙ!


Σύσκεψη για το Κλειστό Γυμναστήριο του Γαλατσίου


Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τις νεώτερες εξελίξεις σε σχέση με το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ) και τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

ΘΕΜΑ:
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 177/2015
                 Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το ανωτέρωθέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, του οποίου η συζήτηση έγινε ομόφωνα δεκτή λόγω το κατεπείγοντος των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν το κατά δυνατόν άμεσα σχετικά με το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ) ιδίως για τη διασφάλιση της χρήσης του ως δημοσίου χώρου πολιτισμού και αθλητισμού, θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. Πρωτ: 16209/19-05-2015 έγγραφο του Προέδρου της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ), το οποίο έχει ως εξής:
            «Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου επαναβεβαιώνει την απόφασή του, ώστε το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου να παραμείνει δημόσιος χώρος πολιτισμού και αθλητισμού, όπως άλλωστε ήταν και η αρχική του χωροθέτηση και να αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες της πόλης μας και των όμορων Δήμων με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλους.
            Δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεση του σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, εκχώρησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου. Κάθε τέτοια πράξη είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι άλλωστε πλήρωσαν με τους φόρους την κατασκευή του.
            Αναζητάει συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τους όμορους Δήμους και δημόσια επιστημονικά ιδρύματα που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεών του. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατή η αμεσότερη αξιοποίηση του χώρου και η εύρεση των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων δαπανών αξιοποίησης και συντήρησής του.
            Με την ευκαιρία αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο διαψεύδει κατηγορηματικά ως ανυπόστατες πληροφορίες ή φήμες περί δήθεν συναίνεσής του σε επιχειρηματικά συμφέροντα που επιδιώκουν την οικειοποίηση του χώρου για ιδίων όφελος.
            Δηλώνει ότι ο Δήμος και οι πολίτες της πόλης θα εναντιωθούν με κάθε μέσο σε όποια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του χώρου.
            Εξουσιοδοτεί στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεών του τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή να προβεί σε κάθε ενέργεια και συνεργασία για την επιτάχυνση των διαδικασιών και επίτευξη της παραπάνω απόφασής του».
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα όσα ειδικώς ειπώθηκαν από τον κ. Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους που έλαβαν το λόγο και ιδίως τις προτεινόμενες από τους κ.κ. Χαραλαμπίδη και Μαγκανάρη τροποποιήσεις επί του ως άνω ψηφίσματος.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
            Την εκ νέου επιβεβαίωση της απόφασής του, σχετικά με το να παραμείνει το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου δημόσιος χώρος πολιτισμού και αθλητισμού, όπως άλλωστε ήταν και η αρχική του χωροθέτηση και να αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες της πόλης μας και των όμορων Δήμων με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλους.
            Δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, εκχώρησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου. Κάθε τέτοια πράξη είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι άλλωστε πλήρωσαν με τους φόρους την κατασκευή του.
            Αναζητάει συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τους όμορους Δήμους και τα δημόσια επιστημονικά ιδρύματα που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεών του. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατότερη η αξιοποίηση του χώρου. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος συντήρησης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ να αναληφθεί από δημόσιους φορείς, από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια.
Να μην γίνει καμία επέκταση ή παρέμβαση που να αλλοιώνει περαιτέρω την φυσιογνωμία της περιοχής.      
            Διαψεύδει κατηγορηματικά ως ανυπόστατες πληροφορίες ή φήμες περί δήθεν συναίνεσής του σε επιχειρηματικά συμφέροντα που επιδιώκουν την οικειοποίηση του χώρου για ιδίων όφελος.
            Δηλώνει ότι ο Δήμος και οι πολίτες της πόλης θα εναντιωθούν με κάθε μέσο σε όποια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του χώρου.
            Εξουσιοδοτεί στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεών του τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή να προβεί σε κάθε ενέργεια και συνεργασία για την επιτάχυνση των διαδικασιών και επίτευξη της παραπάνω απόφασής του.  
               
               
Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 12-06-2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Δήλωση του Δημάρχου Γαλατσίου κ. Γιώργου Μαρκόπουλου σχετικά με τις εξελίξεις για το ΠΑΛΑΙ
Με έκπληξη οι πολίτες του Γαλατσίου  διαβάσαμε χτες δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού κ.Κοντονή, σύμφωνα με τις οποίες "έχει βρεθεί λύση με την ΑΕΚ ώστε να χρησιμοποιεί το κλειστό του Γαλατσίου"...

Ως Δήμος Γαλατσίου, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:
- Σεβόμαστε απόλυτα την ΑΕΚ, όπως βέβαια και κάθε ιστορικό σωματείο που θα ενδιαφερόταν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει για τμήματά του το κλειστό της πόλης μας. Όμως, πάγια θέση μας είναι ότι την προτεραιότητα στη χρήση του πρέπει να έχουν οι Γαλατσιώτισες και οι Γαλατσιώτες.
- Η πραγματικότητα είναι ότι ως Δήμος και ως τοπική κοινωνία δεν έχουμε ιδέα για τη φημολογούμενη συμφωνία. Ναι μεν το κλειστό ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, όμως δεν διανοούμαστε ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία χωρίς καν να ρωτήσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες. Και σίγουρα το κλειστό μας ΔΕΝ ανήκει στον Υφυπουργό Αθλητισμού ώστε να το διαπραγματεύεται εν κρυπτώ λες και είναι τσιφλίκι του. Μέχρι και...το ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης του γηπέδου φέρεται να έχει συμφωνηθεί, χωρίς εμείς να έχουμε ιδέα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η κυβέρνηση θα δείξει τέτοια έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας.
- Τα όσα -έστω και παρεμπιπτόντως- διαβάσαμε περί χρήσης του κλειστού από την τοπική κοινωνία κατά τις πρωινές ώρες, προφανώς σε καμία περίπτωση δεν θα μας ικανοποιούσαν. Τις πρωινές ώρες τα σχολεία έχουν μαθήματα και οι πολίτες εργάζονται. Οι τοπικοί σύλλογοι, οι ιδιώτες που θέλουν να αθληθούν, ακόμα και οι τοπικές ομάδες, χρειάζονται το κλειστό
κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Ως Δήμος Γαλατσίου επιθυμούμε το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου να παραμείνει Δημόσιος χώρος Αθλητισμού και Πολιτισμού όπως άλλωστε ήταν η αρχική του χωροθέτηση και να αποδοθεί προς  χρήση στους πολίτες της πόλης μας με δωρεάν  πρόσβαση για όλους.

Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποιήσης, εκχώρησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης του
Ολυμπιακού Γυμναστηρίου .

Διαψεύδουμε κατηγορηματικά ως ανυπόστατες πληροφορίες ή φήμες περι δήθεν συναίνεσης μας σε οποιαδήποτε επιχειρηματικά συμφέροντα  που επιδιώκουν
την οικειοποιση του χώρου για ιδίων όφελος.

Φωνάζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι πολίτες της Πόλης θα εναντιωθούμε σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του χώρου.
                                                               Γιώργος Μαρκόπουλος
                                                               Δήμαρχος  Γαλατσίου


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια