ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 - Πότε Θεωρείται ένα Ψηφοδέλτιο ΑΚΥΡΟ;


Πότε Θεωρείται ένα Ψηφοδέλτιο ΑΚΥΡΟ;   Βάσει του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας, αλλά και της νομολογίας του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία, θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώματα, που βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας και όχι οποιαδήποτε – έστω και ελάχιστη – απόκλιση από την κανονική μορφή του ψηφοδελτίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολικά αυστηρή και άσχετη προς τον προστατευτικό σκοπό της διάταξης των άρθρων 72 επ. του Π.∆. 26/2012, αναλογικώς εφαρμοζόμενων στην περίπτωση του δημοψηφίσματος, επισημαίνεται ότι, η τοποθέτηση του σταυρού εκ μέρους του εκλογέα είτε εντός του τετραγώνου που βρίσκεται κάτω από κάθε απάντηση είτε παραπλεύρως του κειμένου της κάθε απάντησης, δεξιά ή αριστερά αυτής, δεν θίγει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια