ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: 5 Ιουλίου - Απολυτίκιο Όσιος Αθανάσιος ο εν Άθω


5 Ιουλίου 2014
Όσιος Αθανάσιος ο εν Άθω και οι συν αυτώ έξι μαθητές του
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.


Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν, σοῦ κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετὰ σώματος, πρὸς ἀοράτους συμπλοκάς, ἐχώρησας πανεύφημε, καὶ κατετραυμάτισας, τῶν δαιμόνων, τὰς φάλαγγας· ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστὸς σὲ ἠμείψατο, πλουσίαις δωρεαῖς· διὸ Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια