Κυριακή 9/3/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


9 Μαρτίου 2014
Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας


Ήχος β'.

Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, Αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών βουλήσει γαρ ηυδόκησας ανελθείν εν τω Σταυρώ ίνα ρύση ους έπλασες εκ της δουλείας του εχθρού όθεν ευχαρίστως βοώμεν χαράς επλήρωσας τα πάντα ο σωτήρ ημών ο παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια