Κυριακή 16/3/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


15 Μαρτίου 2014
Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά

Ἦχος πλ. δ’.

Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα, κῆρυξ τῆς χάριτος, ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια