Λίγα λόγια για τον καρκίνο στα παιδιά . . .   Ο καρκίνος στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών, ευτυχώς, είναι σπάνια νόσος. Αποτελεί  μόνο το 1%  του συνόλου των καρκίνων στον άνθρωπο, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από νόσο στα παιδιά.
   Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αμερικάνικης Εταιρείας για τον Καρκίνο (American Cancer Society) το 2014, εκτιμάται ότι περίπου 15.780 νέες περιπτώσεις καρκίνου θα διαγνωσθούν, σε παιδιά μικρότερα των 19 ετών και 1.960 θάνατοι, από καρκίνο, θα συμβούν μεταξύ αυτών  των παιδιών (οι υπολογισμοί βασίζονται σε μελέτες που καλύπτουν το 90% του πληθυσμού των Η.Π.Α).
   Η ετήσια επίπτωση  εμφάνισης καρκίνου σε παιδιά και εφήβους είναι 186,6/106 παιδιά μικρότερα των 19 ετών. Περίπου 1 στα 285 παιδιά θα διαγνωσθεί με καρκίνο πριν από την ηλικία των 20 ετών και περίπου 1 στους 530 νεαρούς  ενήλικες, ηλικίας μεταξύ 20 και 39 ετών, θα είναι επιζών από καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
   Σύμφωνα με την καταγραφή που γίνεται στην Ελλάδα, τα τελευταία   5   χρόνια, ο  αριθμός νέων παιδιών ανά έτος, που διαγιγνώσκονται με καρκίνο και στα  6 ογκολογικά τμήματα της χώρας μας, κυμαίνεται μεταξύ 250 και 280. Παρά την κρίση, που διέρχεται η χώρα μας, ακόμη το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας  στα παιδιά με καρκίνο είναι υψηλό, χάρη στις υπέρμετρες προσπάθειες, του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των ογκολογικών τμημάτων και της σημαντικής βοήθειας από εθελοντές και από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
   Τα 7 στα 10 παιδιά, που διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ελλάδα, ιώνται.  Για να συνεχίσουμε  τα έως και σήμερα καλά αποτελέσματα στη θεραπεία των παιδιών με καρκίνο, αλλά και για να επιτύχουμε περαιτέρω βελτίωση, είναι απαραίτητο να συνεχισθεί  η  στήριξη  στα ογκολογικά τμήματα της χώρας από τους αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.   Επίσης πρέπει να καταστεί δυνατόν, οι παιδίατροι και οι γενικοί γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας να εκπαιδεύονται και στα ογκολογικά τμήματα της χώρας, ώστε να είναι ενημερωμένοι και να συμμετέχουν  στην έγκαιρη διάγνωση,  και την παρακολούθηση των νεαρών ασθενών αλλά και των ιαθέντων από καρκίνο.
   Βασικό ζητούμενο της αντιμετώπισης των παιδιών με καρκίνο είναι όχι μόνο να θεραπεύονται όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά με καρκίνο αλλά να επιλέγονται και τα πιο κατάλληλα πρωτόκολλα θεραπείας ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και να μειώνονται οι απώτερες συνέπειες για να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα ζωής στο μέλλον.  
   Όλα τα παραπάνω βέβαια αφορούν την αντιμετώπιση του καρκίνου στις αναπτυγμένες χώρες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές φορές τα παιδιά με καρκίνο πεθαίνουν πριν διαγνωσθούν ή και όταν διαγνωσθούν ακόμη δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπισθούν. Στην καλύτερη περίπτωση, τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια της Διεθνούς Εταιρείας Παιδιατρικής Ογκολογίας (S.I.O.P), εφαρμόζονται πρωτόκολλα ειδικά προσαρμοσμένα στις δυνατότητες των χωρών αυτών. Τα πρωτόκολλα αυτά όμως σε κάθε περίπτωση  είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον αναπτυγμένο κόσμο.
   Ευχαριστούμε θερμά για το κείμενο την κυρία Μαργαρίτα Μπάκα, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Π&Α Κυριακού».

ΠΗΓΗ: ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια