Σάββατο 8/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


8 Φεβρουαρίου 2014
Άγιος Θεόδωρος ο ΣτρατηλάτηςἮχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.


Στρατολογία ἀληθεῖ Ἀθλοφόρε, τοῦ οὐρανίου στρατηγὸς βασιλέως, περικαλλὴς γεγένησαι Θεόδωρε, ὄπλοις γὰρ τῆς πίστεως, παρετάξω ἐμφρόνως, καὶ κατεξωλόθρευσας, τῶν δαιμόνων τὰ στίφη, καὶ νικηφόρος ὤφθης Ἀθλητής, ὅθεν σὲ πίστει, ἀεὶ μακαρίζαμεν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια