Παρασκευή 7/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


7 Φεβρουαρίου 2014
Όσιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.Tῷ μύρῳ τοῦ Πνεύματος, ποιμὴν Λαμψάκου ὀφθείς, τὴν θείαν ἐνέργειαν παρὰ Θεοῦ δαψιλῶς θαυμάτων ἐπλούτησας, δαίμονας ἀπελαύνειν, ἀσθενοῦντας ἰᾶσθαι, νόσους ἀποδιώκειν καὶ πληρῶν τὰς αἰτήσεις, Παρθένιε ἱεράρχα, τῶν προσιόντων σοι.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια