Σάββατο 22/2/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


22 Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου 
ευρεθέντων Μαρτύρων

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ὡς ῥόδα νοητὰ καὶ χαρίτων ταμεῖα ἐφάνησαν ἐκ γῆς τὰ σεπτά. Ὕμνων σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, Ἐκκλησίας ἑδραίωμα διαπνέοντα, τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν καὶ παρέχοντα ὀσμὴν ζωῆς τοῖς ἐκ πόθου ὑμᾶς μακαρίζουσι.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια