Κυριακή 26/1/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


26 Ιανουαρίου 2014
Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας 
και των τέκνων Αρκαδίου και Ιωάννη
Ήχος δ'. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ως γενεά ευλογητή τω Κυρίω, της ουρανίου ηξιώθησαν δόξης, ασκητικώς δοξάσαντες Χριστόν επί της γης. Ξενοφών ο Όσιος, και η τούτου συμβία, συν τοις αριστεύσασιν, ιεροίς αυτών τέκνοις, ους ευφημούντες είπωμεν φαιδρώς χαίροις Οσίων χορεία τετράριθμε.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια