Τρίτη 14/1/2014: Απολυτίκιο της Ημέρας!


14 Ιανουαρίου 2014
Αγία Νίνα Ισαπόστολος
Ήχος πλ α' . Τον συνάναρχον λόγον.

Ως ωραίοι οι πόδες σου οι ζηλώσαντες ακολουθήσαι ταίς τρίβοις των αποστόλων Χριστού, Νίνα σκεύος Παρακλήτου παμφαέστατον’ όθεν τιμώντες σε πιστώς, Γεωργίας φρυκτωρέ φωτόλαμπρε, σε αιτούμεν’ ημών τα σκότη λιταίς σου της αγνωσίας πόρρω σκέδασον.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια