Ανακοίνωση υποβολής προσφορών του Ν.Π.Δ.Δ.

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Γαλάτσι   21.11.2013
Αριθ. Πρωτ.2222

 
Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους
ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο      : 213 2055387
FAX               : 213 2055387ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για  την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης/κλιματισμού του Ν.Π.»

                                                      Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ 
            «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

   Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία , την  εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των μονάδων θέρμανσης/κλιματισμού  των Παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών  & των παραρτημάτων του ΚΑΠΗ Γαλατσίου, συνολικού  προϋπολογισμού 3.800,00€ χωρίς  ΦΠΑ.
Σχετική η υπ.αριθμ.πρωτ: 2221/20.11.2013 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 10ς όροφος  11146 Γαλάτσι) μέχρι την Δευτέρα 25.11.2013 και ώρα 13.00.
   Οι ενδιαφερόμενοι ,προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα ,μπορούν να λαμβάνουν γνώση της 2221/20.11.2013 μελέτης  τεχνικών προδιαγραφών  των ζητούμενων  εργασιών ,  από   τα γραφεία της υπηρεσίας μας. (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 10ς όροφος 11146 Γαλάτσι)


                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                            Κιτσίνη Γεωργία


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια