Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης


  Συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, στις 20:00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θέμα «Γνωμοδότηση επί του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Γαλατσίου έτους 2014 ( άρθρο 76,παρ.3 του Ν.3852/2010)».
   Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους).
   Τέλος, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια