Ανακοίνωση Υποβολής Προσφορών

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
             ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
Γαλάτσι 22-11-2013
Αριθ. Πρωτ   2242

Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους-Αρχιμήδους
ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο      : 2132055387
FAX               : 2132055387
                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
           
                                             
        Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», πρόκειται να προβεί στην  προμήθεια τριών (3) CD player για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών συνολικού προϋπολογισμού 250,00€ με Φ.Π.Α.
        Οι ζητούμενες συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά
1)Να είναι συμβατές με MP3.
2)Να διαθέτουν ισχύ τουλάχιστον 2χ5 watt.
3)Να διαθέτουν ψηφιακό Ραδιόφωνο & τηλεχειριστήριο.
4)Να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
        Επίσης απαραίτητη είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
                                                                                 
        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου, έως την Τετάρτη 27-11-2013 και ώρα 13.00 μ.μ.                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια